Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Tillægsdagsorden 20. juni 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 20-06-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


13. Udpegning af to medlemmer til Tryg By Udvalget

Åbent - 2012/128351

 

Sagsresumé

I forbindelse med Mark Grossmanns partiskifte fra Det Konservative Folkeparti til Venstre, Danmarks Liberale Parti, indstiller gruppe C, O og V følgende ændringer i Tryg By-udvalgets sammensætning:

 

Mark Grossmann udtræder som repræsentant for gruppe C og erstattes af Thomas Sejersen.

 

Mark Grossmann indtræder som repræsentant for gruppe V i stedet for Flemming Kjersgaard Johansen.

 

Valggruppe C, O og V har oplyst, at der samtidig foretages følgende ændringer i udvalgsbesættelsen:

 

Bevillingsnævnet

Thomas Sejersen indtræder som medlem i stedet for Mark Grossmann

 

Mark Grossmann indtræder som stedfortræder for Morten Kibæk i stedet for Lars Chr. Lilleholt

 

Ungdomsskolebestyrelsen

Thomas Sejersen indtræder i stedet for Mark Grossmann

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Merete Østerbye indtræder som stedfortræder for Poul Falck i stedet for Mark Grossmann

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet for så vidt angår de to udpegninger til Tryg By-udvalget.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl