Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Tillægsdagsorden 12. september 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 12-09-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden
12. Fastlæggelse af byrådsmøder for 2013

Åbent - 2012/166805

 

Sagsresumé

Forslag til mødeplan for 2013 medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

 

Indstilling

Borgmestermesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til byrådsmøder for 2013 (Forslag til byrådsmøder for 2013.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl