Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Tillægsdagsorden 31. oktober 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 31-10-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


13. Byrådsmedlems fraflytning fra kommunen - indtræden af stedfortræder

Åbent - 2012/301287

 

Sagsresumé

Mai Henriksen har oplyst, at hun med virkning fra den 1/11 2012 fraflytter Odense Kommune.

 

Som følge heraf har Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe anmodet om, at 1. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Jenan Bozo, indtræder i byrådet pr. 1/11 2012 for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Jenan Bozo indtræder for den pågældende periode i de udvalg, bestyrelser mv., som Mai Henriksen enten er medlem af eller stedfortræder i.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen om indkaldelse af en stedfortræder for Mai Henriksen til byrådets godkendelse.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl