Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 6. december 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 06-12-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. salAfbud fra:
Mai Henriksen

Oversigtsdagsorden: Åben referat


B: Sager til afgørelse i udvalget


1. Arbejdsmarkedsudvalgets og Socialudvalgets studietur til New York, uge 39, 2011 - afrapportering

Åbent - 2011/083913

 

Sagsresumé

Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget samt forvaltningens chefgruppe deltog i studietur til New York fra den 24/9 2011 til den 1/10 2011, jf. vedlagte rejserapport.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender rejserapporten.

 

Rapporten sendes efterfølgende til Økonomiudvalget til orientering.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Ingen.

 

Bilag

1. New York - afrapportering (NY-afrapportering.pdf)

 

 

 

E: Orientering


2. Nøgletal - Jobcenter Odense

Åbent - 2010/101681

 

Orientering

Fra september 2010 til september 2011 er:

 

·       Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse steget 1,2 %, hvor antallet af fuldtidspersoner er faldet med 0,9 % i den sammenlignelige klynge. I forhold til nøgletal august 2011 er der i Beskæftigelsescenter Odense tale om en stigning på 1,6 %.

 

 

September

September

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidspersoner, antal

 

 

 

a-dagpenge

5.274

5.604

6,3

kontanthjælp mv.

5.633

5.956

5,7

sygedagpenge

3.026

2.401

-20,7

ledighedsydelse

374

513

37,2

fleksjob

2.143

2.352

9,8

førtidspension

10.638

10.585

-0,5

i alt

27.088

27.411

1,2

heraf permanent forsørgelse

13.155

13.450

2,2

 

·       Bruttoledigheden steget 4,0 % og ligger på 7,8 %. I nøgletal august 2011 lå bruttoledigheden på 7,4 %. Bruttoledigheden var i september 2011 på 6,7 % i den sammenlignelige klynge.

 

 

September

September

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken

7,5

7,8

4,0

 

·       De offentlige forsørgelsesudgifter steget 2,8 %. Der er sket en stigning i de offentlige forsørgelsesudgifter i forhold til nøgletal august 2011. I den sammenlignelige klynge er de offentlige forsørgelsesudgifter faldet 1,3 % i den samme periode.

 

 

 

 

 

 

September

September

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Forsørgelsesudgifter i alt mio. kr.

322,4

331,5

2,8

 

·       Rettidigheden for aktivering af a-dagpengemodtagere steget for første og gentagne tilbud. Beskæftigelsescenter Odense har i september 2011 en rettidighed, som er højere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Rettidigheden er derimod faldet for intensiv aktivering, som i september 2011 er lavere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Fra september 2010 til september 2011 er rettidigheden for aktivering af kontanthjælpsmodtagere faldet. Beskæftigelsescenter Odense har i september 2011 en rettidighed, som er lavere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre for første tilbud og gentagne tilbud. Der er igangsat en proces med henblik på at forbedre rettidigheden på kontanthjælpsområdet.

 

 

September

September

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Aktiveringstilbud til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge 

 

 

 

    Første tilbud

90,1

94,5

4,9

    Gentagne tilbud

97,0

97,4

0,4

    Intensive tilbud

75,1

66,6

-11,3

kontanthjælp

 

 

 

    Første tilbud

78,9

73,1

-7,4

    Gentagne tilbud

80,2

77,4

-3,5

 

·       Rettidigheden for jobsamtaler faldet på a-dagpenge- og steget på kontanthjælpsområdet. På a-dagpengeområdet er rettidigheden i september 2011 under rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre, mens rettidigheden på kontanthjælpsområdet i Beskæftigelsescenter Odense er over rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre.

 

 

September

September

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Jobsamtaler til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge

90,2

83,3

-7,6

kontanthjælp

82,1

95,3

16,1

 

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

 

 

 

Bilag

1. Nøgletal - September 2011 (Nøgletal - november 2011.pdf)

 

 

 

5. 6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet

Åbent - 2011/212373

 

Orientering

Materiale udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

F: Besigtigelse/Tema

3. Borgerservice Light

Åbent - 2011/203266

 

Orientering

Orientering v/Frank Jespersen og Kambiz Hormoozi.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Tilkendelse af førtidspension

Åbent - 2011/203481

 

Orientering

Jobcenterchef Dennis Mølgaard Hansen og Ydelseschef - Beskæftigelsesydelser Søren Heide Petersen orienterer om status og tendenser på området.

 

Beskæftigelseschef Michael Hein Petersen deltog i stedet for Jobcenterchef Dennis Mølgaard Hansen.

 

Materiale udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl