Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden 12. september 2012

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 12-09-2012 kl. 09:00

Økonomiudvalgsværelset


Direktør Mads Graves Larsen vil fra mødets start give en status på Udvikling Fyn A/S. Der henvises i øvrigt til det vedhæftede materiale.

Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget


2. Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2013

Åbent - 2012/166805

 

Sagsresumé

Forslag til mødeplan for 2013 medsendes dagsordenen til Økonomiudvalgets medlemmer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til økonomiudvalgsmøder i 2013 (Forslag til Økonomiudvalgets mødeplan for 2013.pdf)

 

 

 

3. Midler til Denmark Open 2014-2017 under Erhvervs- og aktivitetspuljen

Åbent - 2012/175463

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag til reservation af midler fra Erhvervs- og aktivitetspuljen til afholdelse af den internationale badmintonturnering Denmark Open i Odense i årene 2014-2017.

 

Odense Kommune og Badminton Danmark har siden 2007 samarbejdet om afholdelse af turneringen, og der er aftalt kommunal støtte til og med 2013. Fra 2011 blev turneringen opgraderet til at være en af de fem største turneringer i verden, de såkaldte ”Super Series Premier”, med deltagelse af den absolutte elite.

 

Badminton Danmark har frist for aflevering af ansøgning til Badminton World Federation lørdag den 15/9 2012, og denne ansøgning er afgørende for, om Denmark Open fortsat vil være i kategorien ”Super Series Premier” i årene 2014-2017. Det har stor betydning for ansøgningens succes, at Odense kan skrives ind som værtsby.

 

Det vurderes, at Denmark Open har stor værdi for Odense Kommune i form af økonomiske effekter, international markedsføring af byen og promovering af badmintonsporten i Odense.

 

En sag vedrørende den samlede prioritering af midler fra Erhvervs- og Aktivitetspuljen samt eventuel overflytning til Udvikling Fyn fremsendes til behandling i Økonomiudvalget i oktober 2012.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til reservation af midler til Denmark Open 2014-2017 fra Erhvervs- og aktivitetspuljen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forslag til reservation af midler fra Erhvervs- og aktivitetspuljen til Denmark Open i årene 2014-2017 udgør i alt 7.200.000 kr. svarende til 1.800.000 kr. årligt. Der reserveres således et årligt beløb svarende til udmøntningen af midler til Denmark Open 2012.

 

Ved at reservere midlerne til Denmark Open 2014-2017 sikres det, at Odense kan skrives ind som værtsby i ansøgning til Badminton World Federation med frist lørdag den 15/9 2012. Dermed understøttes mulighederne for at bevare Denmark Open som en af de fem største turneringer i verden med deltagelse af den absolutte verdenselite, en såkaldt ”Super Series Premier” turnering.

 

Udvikling Fyn – Sport & Event har i alt fem gange stået for den praktiske afvikling og den lokale koordinering af arrangementet. På baggrund af erfaringerne fra de afholdte arrangementer anbefales der en fortsættelse af samarbejdet under forudsætning af, at der kan forhandles en attraktiv aftale på plads.

 

Udvikling Fyn – Sport & Event har vurderet Denmark Open ud fra de økonomiske effekter og kvaliteten af arrangementet. De direkte effekter på omsætning, beskæftigelse m.m. er i sig selv et argument for fortsættelse af aftalen. Det er blevet beregnet, at arrangementet medfører 3.046 ekstra overnatninger, en øget omsætning på 5.473.625 kr., en ekstra beskæftigelse på 7,8 årsværk og en værditilvækst på 2.700.000 kr. Derudover kan Denmark Open klassificeres som et ”højtryks-event”, som giver stor synlighed og har stor værdi for publikum og for badmintonsporten i Odense.

 

Endelig udgør Denmark Open en meget fin platform for erhvervs- og turistmæssige indsatser, der i høj grad kan bygge på Odense som eventyrets og H.C. Andersens by og den store interesse for både badminton og H.C. Andersen i Asien. De erhvervs- og turistmæssige indsatser vil kunne udbygges yderligere i forbindelse med en fortsættelse af værtsskabet i 2014-2017.

 

En sag vedrørende den samlede prioritering af midler fra Erhvervs- og aktivitetspuljen samt eventuel overflytning til Udvikling Fyn fremsendes til behandling i Økonomiudvalget i oktober 2012.

 

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl