Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Tillægsdagsorden 24. august 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 24-08-2011 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden
14. Fastlæggelse af byrådsmøder for 2012.

Åbent - 2009/100488

 

Sagsresumé

Forslag til mødeplan for 2012 medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til mødeplan for 2012 (Forslag til mødeplan for byrådet for 2012_2011082211232100.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl