Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Tillægsdagsorden 26. oktober 2011

Knud

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 26-10-2011 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


8. Indtræden af stedfortræder samt ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposter

Åbent - 2011/183016

 

Sagsresumé

Som følge af rådmand Jan Boyes dødsfald anmoder den konservative byrådsgruppe om, at 1. stedfortræderen på Det Konservative Folkepartis kandidatliste, Thomas Sejersen, indtræder i byrådet for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Valggruppe C, V og O har samtidig oplyst, at byrådsmedlem Steen Møller udpeges til rådmand for By- og Kulturudvalget for den resterende del af byrådsperioden.

 

Herudover foretages en række ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne. Ændringerne fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

For den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013 foretages der følgende ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne:

 

Økonomiudvalget

Steen Møller indtræder

 

By- og Kulturudvalget

Steen Møller udpeges som formand

Poul Falck indtræder som medlem

 

Socialudvalget

Poul Falck og Lars Havelund udtræder, og Mai Henriksen og Thomas Sejersen indtræder

 

Arbejdsmarkedsudvalget

Poul Falck og Lars Havelund udtræder, og Mai Henriksen og Thomas Sejersen indtræder

 

Børn- og Ungeudvalget

Mai Henriksen udtræder, og Lars Havelund indtræder

 

2. viceborgmesterposten

Lars Havelund overtager posten fra Mai Henriksen

 

Beredskabskommissionen

Steen Møller indtræder

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Steen Møller indtræder

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

 

Steen Møller indtræder

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn

 

Steen Møller indtræder

Landsdelsorkesterforeningen

Steen Møller indtræder

 

Komitéen vedr. prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense

 

Steen Møller indtræder

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

Steen Møller indtræder som medlem med Thomas Sejersen som stedfortræder

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 

Steen Møller indtræder som medlem med Lars Havelund som stedfortræder

Kommunalpolitisk årsmøde

Thomas Sejersen indtræder som medlem

 

 

 

Odense Bæredygtighedsråd

Mai Henriksen udtræder

Thomas Sejersen indtræder

Steen Møller indtræder

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Steen Møller udtræder. Poul Falck indtræder som medlem med Mark Grossmann som stedfortræder

 

Generalforsamling Danske Havne

Steen Møller udtræder

Poul Falck indtræder

 

Kontaktudvalg Dalum

(børnepasningsområdet)

Mai Henriksen udtræder

Lars Havelund indtræder

 

Kontaktudvalg 1-5 for Odense Kommunes Skolevæsen

 

Mai Henriksen udtræder

Thomas Sejersen indtræder

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Orientering fra byrådsgruppe A om ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposter

Åbent - 2011/184513

 

Sagsresumé

Byrådsgruppe A fremsender følgende orientering om ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne:

 

Ældre- og Handicapudvalget

Olav Rabølle Nielsen udtræder

Helle Nielsen indtræder

 

Børn- og Ungeudvalget

Helle Nielsen udtræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder

 

Kontaktudvalg Tarup

(børnepasningsområdet)

Helle Nielsen udtræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder

 

Kontaktudvalg 1-5 for Odense Kommunes Skolevæsen

 

Helle Nielsen udtræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Helle Nielsen udtræder som stedfortræder

Olav Rabølle Nielsen indtræder som stedfortræder

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl